womans face in close up photography

Grijze aseksualiteit

Wat is grijze aseksualiteit?

Grijze aseksualiteit is een term die een breed scala aan seksuele identiteiten dekt. Het valt op het aseksuele spectrum en omvat alle seksuele identiteiten waarin mensen weinig seksuele aantrekkingskracht hebben, maar niet geen (niet aseksueel). Mensen die zich identificeren als grijsseksueel ervaren meestal weinig tot zeer zelden seksuele aantrekking.

De term kan dienen als een specifieke identiteit of als een overkoepelende categorie voor verschillende vormen van aseksualiteit die niet volledig aseksueel zijn. Een voorbeeld hiervan is demiseksualiteit, waarbij seksuele aantrekkingskracht alleen optreedt na het vormen van een sterke emotionele band.

Voorbeelden van grijze aseksualiteit

Om een beter begrip te krijgen van wat grijze aseksualiteit inhoudt, kunnen voorbeelden verhelderend werken. Hier zijn enkele hypothetische situaties die grijsseksuele ervaringen illustreren:

 1. Sporadische aantrekkingskracht: Lisa voelt zich meestal niet seksueel aangetrokken tot mensen. Ze heeft een paar keer in haar leven een sterke seksuele aantrekkingskracht ervaren, wat haar verwart omdat dit zo zelden gebeurt.
 2. Emotionele band: Tim is demiseksueel en voelt alleen seksuele aantrekkingskracht nadat hij een diepe emotionele band met iemand heeft gevormd. Dit gebeurt niet vaak, omdat het tijd kost om zo’n band te ontwikkelen.
 3. Onzekerheid over aantrekking: Kim weet niet zeker of die ooit echte seksuele aantrekkingskracht heeft ervaren. Die vindt mensen aantrekkelijk op een esthetische manier, maar weet niet of dit als seksuele aantrekkingskracht telt.
 4. Gecombineerde oriëntaties: Alex identificeert zich als grijs-biseksueel. Hij ervaart zelden seksuele aantrekkingskracht, maar als hij dat doet, kan het zijn naar mensen van elke gender of sekse.
 5. Veranderlijke aantrekkingskracht: Sarah heeft periodes waarin ze zich seksueel aangetrokken voelt tot mensen, afgewisseld met langere periodes van aseksualiteit. Ze identificeert zich als grijsseksueel omdat haar ervaring niet constant is.
 6. Specifieke omstandigheden: David ervaart alleen seksuele aantrekkingskracht in zeer specifieke situaties, zoals wanneer hij een intense intellectuele connectie met iemand heeft.
 7. Grijsromantisch voorbeeld: Jamie voelt zelden romantische aantrekkingskracht en identificeert zich als grijsromantisch. Hen heeft vriendschappen die dieper gaan dan de meeste, maar deze gevoelens zijn niet per se romantisch.

Deze voorbeelden laten zien dat grijze aseksualiteit een breed scala aan ervaringen kan omvatten. Het is een flexibele term die ruimte biedt voor individuele nuances en complexiteit. De ervaringen kunnen variëren van persoon tot persoon. Sommige grijsseksuelen ervaren slechts één of twee keer in hun leven seksuele aantrekking, terwijl anderen het veel vaker maar nog steeds minder vaak dan alloseksuele mensen ervaren.

Termen en afkortingen

Mensen die zich identificeren als grijsseksueel kunnen verschillende termen gebruiken, zoals grijsaseksueel, graysexual, greysexual of greyasexual. Ze worden soms ook afgekort tot grey-ace of grace. Deze variatie in terminologie weerspiegelt de diversiteit en flexibiliteit binnen de grijsseksuele gemeenschap.

Combinatie met andere seksuele oriëntaties

Grijsseksualiteit kan op zichzelf staan of gecombineerd worden met andere seksuele oriëntaties. Iemand kan zich bijvoorbeeld identificeren als grijs-homoseksueel, wat betekent dat ze seksuele aantrekkingskracht voornamelijk of uitsluitend ervaren naar mensen van hetzelfde gender, maar slechts zelden deze aantrekkingskracht ervaart.

Romantische oriëntatie

De romantische tegenhanger van grijsseksueel is grijsromantisch. Mensen die zich als grijsromantisch identificeren, ervaren romantische aantrekkingskracht op een vergelijkbare manier als grijsseksuele mensen seksuele aantrekkingskracht ervaren: zelden, zwak of onder specifieke omstandigheden.

Geschiedenis van de term

Het concept van grijze aseksualiteit heeft zijn wortels in de online AVEN-forums, een gemeenschap gericht op aseksualiteit. Het idee kwam voor het eerst naar voren in de vroege jaren 2000. In 2003 introduceerde een AVEN-lid de term “semiseksualiteit” om een tussenliggende ervaring tussen aseksueel en alloseksueel te beschrijven. Later, in 2006, stelde een ander AVEN-lid, KSpaz, de term “gray-a” voor om deze nuances binnen het aseksuele spectrum verder te verkennen.

Vlag

grijze aseksualiteit

De grijsaseksuele vlag werd ontworpen door Milith Rusignuolo en werd geupload naar Wikipedia op 21 juni 2013.

 • paars staat symbool voor iemand die begint zonder seksuele aantrekkingskracht (aseksualiteit)
 • grijs staat voor een enkele episode van seksuele aantrekkingskracht
 • wit stelt opnieuw aseksualiteit uit de aseksuele vlag voor
 • wit naar grijs staat opnieuw voor een korte periode van seksuele aantrekkingskracht
 • paars staat weer symbool voor aseksualiteit
grijze aseksualiteit

Op 3 december 2020 werd een tweede grijsaseksuele vlag bedacht door een gebruiker die zich Angel noemt.

 • de donkere tinten staan voor af en toe seksuele aantrekking,
 • de middelste paarse tinten staat voor je op het aseksuele spectrum bevinden,
 • de lichtste tinten voor geen seksuele aantrekking voelen
 • het wit staat voor de aseksuele community.
Scroll naar boven