woman standing in the middle on red and gray painted wall

Varioriëntatie

Wat is varioriëntatie?

Varigeoriënteerd, vario of varior, ook wel crossgeoriënteerd genoemd, verwijst naar iemand wiens seksuele oriëntatie en romantische oriëntatie niet bij elkaar passen, gesplitst, ongerijmd, of gemengd zijn, zoals:

  • iemand die aseksueel maar panromantisch is kent geen seksuele aantrekkingskracht maar romantische aantrekkingskracht tot alle genders
  • iemand die homo (homoseksueel) demiromantisch is kent alleen seksuele aantrekkingskracht tot hetzelfde gender en alleen romantische aantrekkingskracht wanneer zij een sterke emotionele band met de partner hebben
  • iemand die heteroseksueel omniromantisch is kent alleen seksuele aantrekkingskracht tot mensen met een ander gender, maar romantische aantrekkingskracht tot alle genders.
  • iemand die zich identificeert met heteroseksueel homoromantisch wordt seksueel aangetrokken tot een ander gender maar romantisch aangetrokken tot het eigen gender

Varigeoriënteerd of varioriented wordt meestal gebruikt om mensen op het aseksuele sprectum te beschrijven die het gesplitste aantrekkingsmodel hebben, maar er kunnen varigeoriënteerd mensen zijn die alloseksueel (normaal seksueel) of alloromantisch (normaal romantisch) zijn, bijvoorbeeld iemand die homoromantisch is maar biseksueel.

Varioriëntatie is een onderdeel van het gesplitste aantrekkingsmodel (GAM). Het tegenovergestelde van varioriëntatie is perioriëntatie.

Geschiedenis

Variorientatie werd door Sarah (tumblr gebruiker sparebear) op of vóór februari 2014 bedacht als een “niet-passende identiteit” voor situaties van romantische/seksuele oriëntaties.

gesplitst aantrekkingsmodel (gam)
romantisch spectrum

Vlag

varioriëntatie

Beyond MOGAI Pride Flags plaatste de pride vlag op 28 januari 2018. Er is geen bekende betekenis voor de vlag.

Scroll naar boven