crowd of people protesting

Bear

Wat is een bear?

Bear of beer is een subculturele term die vooral door homoseksuele mannen wordt gebruikt en die verwijst naar een subgroep van mannen die de traditionele mannelijkheid omarmen. Bears of beren kunnen worden gedefinieerd op grond van hun uiterlijk, smaak, uiting van traditioneel gendergebonden eigenschappen, of persoonlijke verwantschap.

  • Het algemene beeld van een bear is een grotere man met een harig lichaam, meestal met gezichtsbeharing en met typisch mannelijke kleding.
  • Beren hebben de neiging om de esthetiek van de arbeidersklasse te projecteren in hun keuzes van zelfexpressie, in het bijzonder door hun persoonlijke verzorging en uiterlijk.

Cultuur

De berencultuur ontstond in San Francisco in de jaren ’80. Het kwam voort uit de romantisering van de eenzame aard van de arbeidersklasse man, zoals houthakkers of loodgieters, en was ook een reactie op de cruising cultuur.

De belangrijkste reden voor de ontwikkeling van de berenidentiteit was dat de bears zich afzetten van de mainstream-homocultuur, die in die tijd vooral stedelijke, middenklasse homo’s in de schijnwerpers zetten die voldeden aan de fysieke beschrijving van ‘twinks‘. Bovendien was er dringend behoefte aan een gemeenschap voor mannen uit de lagere klasse en uit landelijke gebieden, die zich niet identificeerden met of geen toegang hadden tot de geïdealiseerde stedelijke homogemeenschap en levensstijl.

Berenlichaamsbouw verwees oorspronkelijk naar grotere, zwaargebouwde cisgender mannen die van middelbare leeftijd waren. Aanvankelijk was de veronderstelling dat de meeste beren homoseksuele mannen waren, maar ook biseksuele en panseksuele mannen hebben historisch gezien aan het front van de berencultuur gestaan.

Sinds de jaren 2000 zijn er nieuwe termen ontstaan om een verscheidenheid aan beren te beschrijven. Enkele termen zijn:

  • Cubs (welpen, jongere beren)
  • Muscle bears, beren die over het algemeen extreem fit en harig zijn.
  • Otters, slankere beren.
  • Leerberen, beren die meer dan de gemiddelde beer betrokken zijn bij de leer- en BDSM-cultuur.
  • Ursula’s of lesberen lesbiennes, vrouwen, of mensen die zich in meer of mindere mate als vrouw identificeren en die voldoen aan de berenlichaamsbouw (over het algemeen hariger en zwaarder).
  • Femme beren, queer en vrouwelijke (femme) mensen met de typische kenmerken van een beer.
  • Transberen, transmasculiene mensen die hariger en zwaarder zijn.

Sommige gemeenschappen gebruiken meer specifieke terminologie om mensen te beschrijven die misschien niet in het algemene fysieke stereotype van een ‘beer’ passen, zoals ‘ijsbeer’ voor oudere mannen. Sommige zwaargebouwde harige mannen die zich aangetrokken voelen tot mannen identificeren zich misschien niet met de term beer of verwijzen anders naar zichzelf als “ex-beer.”

Vlag

bear

De berenvlag bestaat uit zeven strepen in verschillende tinten bruin en goud, met een berenpootafdruk in het zwart in het kwadrant linksboven. De kleuren zijn ontworpen om de verschillende echte berensoorten te weerspiegelen en zo de diversiteit te vieren van de mannen die deel uitmaken van de berengemeenschap, waarbij de nadruk wordt gelegd op haar oorsprong als de andere kant van de exclusieve stedelijke homocultuur.

De vlag werd in 1995 ontworpen door Craig Byrnes, die veel tijd had besteed aan een project over de berengemeenschap en een vlag wilde om in zijn onderzoek op te nemen. Nadat hij vier prototypes had gemaakt, bezocht hij een plaatselijk Chesapeake Bay Bears evenement en vroeg de aanwezigen te stemmen op hun favoriete ontwerp. Dat werd de Internationale Beer Broederschap Vlag die nog steeds in gebruik is.

Scroll naar boven