Niet-binair of non-binair

Mensen die zich noch als man, noch als vrouw identificeren worden non-binaire transgender personen genoemd. Ze vallen buiten de binaire hokjes man of vrouw. Voorbeelden zijn:

Niet-binaire mensen willen soms in transitie, zodat hun genderuitdrukking nauwer aansluit bij hun interne identiteit. Veel niet-binaire transgender personen hebben een androgyne genderexpressie en hebben uniseks namen en genderneutrale titels (Mx in het Engels) en/of geslachtsneutrale voornaamwoorden (hen/hun in het Nederlands), maar anderen geven er de voorkeur aan zich uit te drukken op een manier die van oudsher als mannelijk of vrouwelijk wordt beschouwd of om aspecten van beide te vermengen.

Niet-binaire mensen kunnen elke seksuele geaardheid hebben, hoewel ze er de voorkeur aan kunnen geven om dit uit te drukken met gender-terminologie, zoals androseksueel of gynoseksueel.

Winkel

Kijk ook eens in de lgbtq+-winkel voor stickers, tassen, shirts of ander pride-materiaal!

yoga nidra

Tijdens Yoga Nidra lijkt het alsof je slaapt, maar je bewustzijn is nog aan het werk op een dieper niveau. Je komt fysiek, mentaal en emotioneel compleet tot ontspanning.